ภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนที่เป็น
หมู่เกาะทะเลตราด
  กลุ่มเกาะช้าง
  กลุ่มเกาะหมาก
  กลุ่มเกาะกูด
หมู่เกาะอื่นๆ
เกาะง่าม
             เกาะง่าม เป็นเกาะสองเกาะที่อยู่ด้านทิศใต้ของเกาะช้าง จากตำแหน่งที่ตั้งเรียงชิดกันจึงโดดเด่นด้วยประติมากรรมธรรมชาติที่ถูกเชื่อมด้วยโค้งสันทรายขนาดกว้าง 50 เมตรและยาวประมาณ 150 เมตร ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงาม ไม่ต่างไปจากเกาะพีพีดอนของทะเลกระบี่ เพียงแต่ที่นี่ย่อส่วนมากกว่าเท่านั้นเอง
             ภายใต้ร่มเงาของทิวมะพร้าวบนสันทรายชายหาดที่พลิกใบโบกโต้ลมทะเล เกาะง่ามแห่งนี้งดงามและเงียบสงบควรค่าต่อการหาโอกาสแวะเยือน


เกาะทรายขาว
             เกาะทรายขาวหรือเกาะพร้าวนอก ตั้งอยู่กลางเวิ้งอ่าวสลักเพชรที่กว้างใหญ่ ใกล้ๆกับเกาะพร้าวในและเกาะมะปริง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวสะอาด ยามน้ำทะเลลดระดับลงต่ำสุด จะปรากฏสันทรายเป็นทางยาวให้เดินเล่น เหนือชายหาดร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว สูงขึ้นไปคือแนวป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
             เกาะเล็กๆแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “เกาะทรายขาว รีสอร์ท” เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการวันพักผ่อนที่เงียบสงบและเป็นเอกเทศ


เกาะเหลายา
             เกาะเหลายา เป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะช้าง เยื้องเกาะพร้าวนอกและเกาะง่าม ประกอบไปด้วยเกาะ 3 เกาะเรียงตัวชิดกัน คือ เกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลางและเกาะเหลายานอก
             เกาะเหลายาในเป็นที่ตั้งของ “เกาะเหลายา รีสอร์ท” มีสะพานไม้ต่อเชื่อมกับเกาะเหลายากลาง มีหาดทรายยาวสีขาว น้ำทะเลสีเขียวสดใส เหมาะที่จะลงเล่นน้ำเกาะหวาย
             เกาะหวาย เป็นเกาะที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะช้าง ถัดจากเกาะเหลายา เป็นเกาะใหญ่ที่มีชายหาดโค้งยาวค่อยๆลาดต่ำ น้ำทะเลใสสะอาด เหมาะที่จะลงเล่นน้ำได้อย่างดี ปลายสุดของชายหาดที่เป็นแหลมหินในบางช่วง เป็นทำเลที่เหมาะต่อการตกปลาริมฝั่ง
             เกาะหวายแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ เกาะหวาย รีสอร์ท, เกาะหวาย พาราไดซ์และกระท่อมยายมา ซึ่งต่างก็มีบ้านพักที่กลมกลืนกับธรรมชาติ แทรกตัวอยู่ในสวนมะพร้าวที่ร่มรื่น
             นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะหวาย สามารถใช้บริการเรือโดยสารเจ้าประจำ โดยจะออกจากท่าเทียบเรือ กรมหลวงฯ เวลา 15.00 น.ของทุกวัน อัตราค่าโดยสาร 220 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เที่ยวขากลับจะมีเรือออกจากเกาะหวายเวลา 08.00 น.ของทุกวันและจะถึงท่าเทียบเรือกรมหลวงฯที่ฝั่งแหลมงอบ ในเวลา 10.30 น.

เกาะกระดาด
             เกาะกระดาด เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก แต่เดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะกระดาด” มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,200 ไร่ เป็นเกาะเดียวในประเทศไทย ที่มีการออกโฉนดถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากพระองค์ไม่ต้องการให้ฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครอง สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์
             เกาะส่วนตัวแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “เกาะกระดาด รีสอร์ท” บนเกาะมีฝูงกวางปล่อยเลี้ยงไว้จำนวนมาก

เกาะขาม
             เกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยกลุ่มหินภูเขาไฟ บริเวณหาดทรายด้านหน้าเกาะที่โผล่โฉมอยู่กลางผืนน้ำทะเลใสสะอาด จากชายหาดสู่ร่มเงาของทิวมะพร้าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “เกาะขาม รีสอร์ท” นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าไปยังจุดชมวิวที่อยู่บนเนินเขาเล็กๆ เพื่อเฝ้าทักทายกับทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลตราด โดยเฉพาะในยามดวงอาทิตย์ค่อยๆคล้อยต่ำ ก่อเกิดประกายระยิบระยับของพลิ้วคลื่นสีทองตระการตา
             การเดินทางเข้าถึงเกาะขาม สามารถใช้บริการเรือโดยสารของเกาะขาม รีสอร์ทที่เปิดบริการทุกวัน เรือจะออกจากท่าเทียบเรือกรมหลวงฯ เวลา 15.00 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เที่ยวขากลับ เรือจะออกจากเกาะขามเวลา 08.00 น.ของทุกวันและจะถึงท่าเทียบเรือกรมหลวงฯเวลา 11.00 น.
             นอกจากนี้ถ้านักท่องเที่ยวพักอยู่ที่เกาะหมาก ก็อาจใช้บริการเช่าเหมาะเรือหางยาวของ “เกาะหมาก รีสอร์ท” เดินทางข้ามมาเที่ยวที่เกาะขามก็ได้

เกาะระยั้ง
             เกาะระยั้ง เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะหมาก ประกอบด้วยเกาะระยั้งในและเกาะระยั้งนอก โดยเกาะระยั้งในไม่มีที่พักแรมคืน แต่เกาะระยั้งนอกมีรีสอร์ทเปิดให้บริการอยู่เพียงแห่งเดียว คือ “ระยั้ง ไอส์แลนด์ รีสอร์ท” บนเกาะมีชายหาดเล็กๆเป็นมุมสงบ น้ำทะเลใสสะอาด เหมาะต่อการลงเล่นน้ำ
             การเดินทางเข้าถึงเกาะระยั้งนี้ สามารถใช้บริการแพ็คเก็จทัวร์ได้จากรีสอร์ทดังกล่าว


เกาะกระ
             เกาะกระเป็นหมู่เกาะเล็กๆ ที่ถือเป็นบริวารของเกาะรัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก ประกอบไปด้วยเกาะกระ เกาะเทียนและเกาะทองหลาง โดยเฉพาะเกาะเทียนและเกาะกระที่อยู่ใกล้กันและมีแนวปะการังเดียวกัน คือเสน่ห์สำคัญของน่านน้ำทะเลตราด เพราะเป็นสุดยอดของจุดดำน้ำที่อยู่ในเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเดินทางมาจากแหลมงอบ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะหวายและเกาะกูด
             ใต้ผืนน้ำทะเลสีเขียวสดใสในบริเวณด้านทิศเหนือของเกาะที่แนวปะการังแคบลง กว้างประมาณ 50 เมตร สิ้นสุดที่ความลึก 5 เมตร คือโลกใต้น้ำที่งดงามของปะการังสมอง ปะการังอ่อน ฯลฯ ท่ามกลางฝูงปลานานาชนิดที่แหวกว่ายคลอเคลีย

เกาะรัง
             เกาะรังหรือหมู่เกาะรังเป็นกลุ่มเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก ประกอบไปด้วยเกาะรัง เกาะตุ้น เกาะเทียน เกาะกลาง เกาะมะปริง เกาะกำปั่นและเกาะยักษ์ เกาะรังหรือหมู่เกาะรังเป็นกลุ่มเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก ประกอบไปด้วยเกาะรัง เกาะตุ้น เกาะเทียน เกาะกลาง เกาะมะปริง เกาะกำปั่นและเกาะยักษ์
             เกาะรังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่สุดและเป็นเกาะเดียวในน่านน้ำทะเลตราดที่มีสัมปทานรังนกนางแอ่น ที่นี่เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ กช.5 (เกาะรัง) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง แม้ที่นี่ไม่มีบ้านพักให้แรมคืน แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์บนผืนหาดที่สวยงามของเกาะแห่งนี้ได้
             เกาะรังเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นหยอกล้อกับฝูงปลา โดยเฉพาะผืนน้ำบริเวณเกาะกำปั่นและเกาะยักษ์ หากจะดำน้ำดูปะการังก็ต้องท่องเรือเข้าไปยังเกาะสามพี่น้องที่ประกอบด้วยเกาะเทียน เกาะกลางและเกาะมะปริง โดยปะการังที่ยังคงสภาพสมบูรณ์จะเป็นปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังวงแหวนและปะการังช่องเหลี่ยม แนวปะการังบนโขดหินจะอยู่รอบเกาะมะปริง ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะรัง โดยวางตัวอยู่ในระยะห่างฝั่ง 10-20 เมตร สิ้นสุดที่ความลึก 5 เมตร
             การเข้าถึงเกาะกระและเกาะรัง สามารถใช้บริการเช่าเหมาเรือหรือบริการทัวร์ดำน้ำจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ทั่วไป สำหรับอัตราค่าบริการมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับประเภทของเรือว่า เป็นเรือไม้หรือเรือเร็ว ใช้เส้นทางใดในการเดินเรือ จำนวนคนโดยสาร การเจรจาต่อรองและโปรแกรมทัวร์ดำน้ำเที่ยวนั้นๆเป็น สำคัญ


             หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง โทร. 081-5787513Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com