ภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนที่เป็น
หมู่เกาะทะเลตราด
  กลุ่มเกาะช้าง
กลุ่มเกาะหมาก
  กลุ่มเกาะกูด
  หมู่เกาะอื่นๆ
ความเป็นมา   |    จุดท่องเที่ยว   |    จุดชมวิว   

ความเป็นมา
             เกาะหมากเป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก มีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับสามของหมู่เกาะน่านน้ำทะเลตราด อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 35 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นราบชายทะเล หนาแน่นไปด้วยสวนมะพร้าวและสวนยางพารา
             เดิมเกาะหมากมีผู้จองแผ่นดินคนแรกชื่อ “เจ้าสัวเส็ง” มีตำแหน่งเป็นปลัดฝ่ายจีนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้ขายสวนมะพร้าวบนเกาะหมากให้กับหลวงพรหมภักดี (เปลี่ยน ตะเวทิกุล) ปลัดจีนอีกผู้หนึ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เกาะปอ เมืองประจันตคีรีเขตต์ (เกาะกง) ซึ่งในสมัยนั้นอยู่ในการปกครองของไทย
             ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคม ทำให้ไทยต้องยกจังหวัดพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับอิสรภาพของจังหวัดตราดและหมู่เกาะต่างๆ โดยไม่รวมเมืองประจันตคีรีเขตต์ (เกาะกง) ดังนั้นเมื่อไม่ต้องการอยู่ในอาณัติการปกครองของฝรั่งเศส หลวงพรหมภักดีจึงได้อพยพเข้ามาอยู่ที่เกาะหมาก และเป็นต้นกำเนิดของตระกูล “ตะเวทิกุล”นับแต่นั้นเป็นต้นมา
             ปัจจุบันชาวเกาะหมากดั้งเดิมที่ล้วนเป็นเครือญาติสืบเชื้อสายเดียวกัน แม้ส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพทำสวนมะพร้าวและสวนยางพารา แต่จำนวนไม่น้อยได้เบนเข็มมาประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้ได้กลายมาเป็นรายได้หลักของชาวเกาะหมากไปแล้วCopyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com