ภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนที่เป็น
หมู่เกาะทะเลตราด
  กลุ่มเกาะช้าง
  กลุ่มเกาะหมาก
กลุ่มเกาะกูด
  หมู่เกาะอื่นๆ
             ภาคการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นหมู่เกาะของน่านน้ำทะเลตราด “เกาะกูด” คือเกาะสุดท้ายของท้องทะเลไทยที่เชื่อมต่อกับน่านน้ำจังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตราดประมาณ 80 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคลองใหญ่ประมาณ 40 กิโลเมตร
             เกาะกูดมีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 105 ตารางกิโลเมตร แต่หากรวมเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่ในเขตปกครอง 24 เกาะจะมีพื้นที่รวมทั้งหมด 129 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะกูดมี 3 เกาะ หมู่เกาะหมาก มี 9 เกาะและหมู่เกาะรังมี 12 เกาะ
             เดิมเกาะกูดเป็นตำบลหนึ่ง ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองอำเภอแหลมงอบ ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเกาะกูด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน คือ ตำบลเกาะกูดและตำบลเกาะหมาก ณ วันที่ 15 มกราคม 2551 เกาะกูดมีประชากร 2,136 คน
             บนพื้นที่กว้างขวางประมาณ 105 ตารางกิโลเมตรของเกาะกูด ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าธรรมชาติ แหล่งน้ำจืดและเวิ้งอ่าวหลบคลื่นลมในฤดูมรสุม ฯลฯ คือ พื้นที่ทำกินที่ผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆที่เป็นคนไทยและคนเขมรจากเกาะกงอพยพเข้ามา หลังจากที่เมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในสมัยยุคล่าอาณานิคม
             นับแต่นั้นเกาะกูดก็ค่อยๆปรากฏชุมชนประมงทะเลกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งเกาะ
             จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะกูด คือความสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาติบนภูเขาและที่ราบสันเขา ที่เป็นต้นกำเนิดลำธารน้อยใหญ่มากสาย ตลอดจนความพิสุทธิ์ของเวิ้งอ่าวและชายหาดที่รายล้อมอยู่รอบเกาะ โดย เฉพาะชายหาดด้านทิศตะวันตกที่มีทิวมะพร้าวร่มรื่น ผืนหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส เหมาะที่จะลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยแทบทุกจุด หากไล่เรียงลงไปพอจะแยกแยะได้ดังนี้

อ่าวมะพูด
             อ่าวมะพูดหรืออ่าวบนตามคำเรียกขานของผู้คนพื้นถิ่น เป็นอ่าวเล็กๆที่เป็นส่วนตัว เงียบสงบ อยู่ใกล้กับอ่าวผักแว้ง ในอดีตเป็นที่ตั้งของ “เกาะกูด ลากูน่า รีสอร์ท” ซึ่งมีบ้านริมน้ำ บ้านพักส่วน ตัวและบ้านสำหรับหมู่คณะ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกหาเข้าพัก ด้วยบรรยายกาศที่อิงแอบธรรมชาติที่รายล้อมโดยรอบ
อ่าวคลองตาติ้น
             เป็นอ่าวที่อยู่เยื้องๆกับเกาะไม้ซี้เล็ก มีชายหาดยาวประมาณ 800 เมตร ด้านขวามือของชายหาดคั่น ด้วยคลองตาติ้นที่ทอดยาวมาจากราวป่าสูง ทัศนียภาพยามดวงอาทิตย์อัสดงที่ชายหาดแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าสวยงามยิ่งนัก
             เนื่องจากชายหาดคลองตาติ้น ไม่มีเส้นทางเดินเท้าติดต่อกับชายหาดอื่นๆ การเดินทางโดยทางเรือจึงเป็นทางเลือกที่ “เกาะกูด คอรัล บีช รีสอร์ท” ซึ่งเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ที่นี่ ใช้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว


อ่าวคลองยายกี๋
             เป็นโค้งอ่าวที่มีชายหาดยาวประมาณ 500 เมตร อยู่เยื้องกับเกาะแรด ด้านขวามือของชายหาดคั่นด้วยคลองยายกี๋ บริเวณหัวแหลมคลองยายกี๋มีลานหินเป็นจุดชมวิว มองเห็นเกาะไม้ซี้เล็กชัดเจนและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้างดงามยิ่ง
             อ่าวแห่งนี้ไม่มีเส้นทางบกเชื่อมโยงไปยังหาดอื่นๆ “กัปตัน ฮุค รีสอร์ท”ที่เปิดบริการอยู่ที่นี่ จึงต้องใช้เรือเป็นพาหนะรับส่งนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเดินทางไปยังหมู่บ้านคลองมาดที่เป็นชุมชนประมงเก่าแก่หรือไปเที่ยวชมน้ำตกคลองเจ้า ฯลฯ

คลองยายกี๋
             ถือกำเนิดจากหุบแอ่งซับน้ำที่ชุ่มชื้นไปด้วยแมกไม้ป่าดิบชื้นและสวนยางพารา เก่าแก่ ช่วงหนึ่งของสายน้ำรินไหลเป็น “น้ำตกคลองยายกี๋” ขนาดเล็กๆ ก่อนจะไหลผ่านผืนป่าโกงกางที่สมบูรณ์และเงียบสงบ ลงสู่อ่าวคลองยายกี๋ โดยไหลกั้นระหว่างกลางโค้งหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาวประมาณ 500 เมตร ภูมิทัศน์ปากคลองยายกี๋และชายหาดที่เหมาะจะลงเล่นน้ำได้อย่าง สะดวก จึงดูอวบอิ่มไปด้วยอณูของโลกธรรมชาติที่งดงาม
             ลำคลองสายนี้ ยามที่น้ำทะเลหนุนสูง เรือประมงพื้นบ้านสามารถ จะล่องกลับสู่บ้านพักที่ อยู่ลึกเข้ามาได้สะดวก ขณะที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชายหาดคลองยายกี๋ มักนิยมพายเรือคายัคท่องชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งคลองเสมอมา

บ้านคลองมาด
             เป็นชุนชมประมงเก่าแก่ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่สองฟากฝั่งลำคลอง มีสะพานคอนกรีตเป็นทางเดินเท้า ทอดเชื่อมไปมาหาสู่กัน ที่นี่จะมีผลิตผลจากทะเลเป็นสินค้าจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ อาทิ ปลาเค็ม กุ้งแห้ง ปลาหมึกตากแห้งและกะปิ เป็นต้น
             ริมปากคลองมาดด้านขวามือ มีศาลาที่พักและมีสะพานไม้ทอดยาวลงสู่ทะเล เพื่อใช้ เทียบเรือและตกปลาชายฝั่งของผู้รักชีวิตกลางแจ้งบางคน บริเวณนี้มีแนวหินก้อนใหญ่ๆถูก วางเป็นแนวเลียบสะพานไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกลียวคลื่นกัดเซาะหาดทรายเล็กๆของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่วางตัวอยู่เหนือเนินมะพร้าวสูงขึ้นไป

อ่าวตะเภา
             เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกแหลมหินดำ ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือโดยสารที่สำคัญของเกาะกูด อ่าว แห่งนี้ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว มีชายหาดโค้งยาวและน้ำทะเลใสสะอาด เหมาะที่จะลงเล่นน้ำ
             จากชายหาดมีถนนทอดแยกขวามือสู่ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาลและชุมชนบ้านคลองเจ้า หากตรงไปไม่ไกลนักจะมีสามแยกที่สอง เลี้ยวขวาสู่บ้านคลองมาด หากเลี้ยวซ้ายก็จะมุ่งสู่บ้านชุมพลและบ้านอ่าวสลัดที่อยู่ไกลออกทางด้านทิศเหนือ
             อ่าวตะเภาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “ฌานตา เกาะกูด รีสอร์ท” และ
“เกาะกูด คาบาน่า รีสอร์ท”

อ่าวคลองเจ้า
             เป็นโค้งอ่าวกว้างที่มีหาดทรายขาวเนียนตา น้ำทะเลใสสะอาด เย้ายวนใจให้ลงเล่น กึ่งกลาง อ่าวคือปากคลองเจ้าที่สมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก มุมฟากหนึ่งของพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ“ปีเตอร์แพน รีสอร์ท”
             ขณะที่อีกฟากหนึ่งมีสันทรายชายหาดและทิวสนทะเล ยืนต้นเรียงรายโดดเด่นอยู่ใกล้ตา โดยเฉพาะยามอาทิตย์อัสดงจะก่อเกิดภูมิทัศน์ของโลกธรรมชาติที่งดงาม


คลองเจ้า
             นับเป็นลำคลองที่สวยงามและอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเกาะกูด จากเวิ้งอ่าวคลองเจ้าที่กว้างใหญ่ ลำคลองเจ้าจะทอดลึกเข้าสู่จุดกำเนิดคือน้ำตกคลองเจ้าที่อยู่ สูงขึ้น
             สองฟากฝั่งลำคลองเจ้าหนาตาไปด้วยผืนป่าโกงกาง โดยช่วงหนึ่งมีสะพานคอนกรีตคาดข้ามลำคลองเจ้า เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและได้กลายเป็นจุดชมวิวไปโดยปริยาย เพราะจากตัวสะพานสามารถยลโฉมทัศนียภาพของลำคลองเจ้าได้ชัดเจน ทั้งในมุมที่ทอดไหลออกสู่ปากคลองเจ้าและมุมที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขา
             ริมฝั่งลำคลองเจ้ายังเป็นที่ตั้งของสถานที่พักแรมคืนหลายแห่งด้วยกัน โดยกิจกรรมพายเรือคายัคท่องชมลำคลองเจ้าได้รับความนิยมอยู่เสมอ

อ่าวบังเบ้า
             เป็นเวิ้งอ่าวโค้งกว้างที่สมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว มีหาดทรายสีขาวทอดยาว ตลอดแนวและจะดูกว้างขึ้นในยามที่น้ำทะเลลดระดับลงต่ำ ชายหาดแห่งนี้เหมาะที่จะลงเล่นน้ำทะเลได้ทุกจุด เพราะระดับพื้นทรายชายหาดจะค่อยๆลาดลงต่ำ กึ่งกลางโค้งอ่าว มีสะพานไม้เล็กยื่นล้ำลงทะเล เพื่อใช้เป็นจุดเทียบท่าเรือเร็วของรีสอร์ทบางแห่งที่ตั้งอยู่บนชายหาดแห่งนี้
             การเข้าถึงอ่าวบังเบ้า นอกจากจะเดินทางด้วยเรือเร็วที่เป็นบริการของรีสอร์ท สะดวกที่สุดคือการหาเช่ามอเตอร์ไซค์ขับขี่ท่องเที่ยว โดยแยกตัวออกจากถนนคอนกรีตสายหลักของเกาะกูด แล้วลัดเลาะผ่านสวนยางพาราเพียงช่วงไม่กี่นาที ก็จะทะลุสู่สวนมะพร้าวและชายหาดบังเบ้าที่สวยงามและเงียบสงบ

น้ำตกคลองเจ้า
             เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นบนมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างจะเป็น ธารน้ำตกขนาดใหญ่ เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำใสกว้าง เหมาะต่อการลงเล่นน้ำ น้ำตกแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ. 2454 และทรงพระราชทานนามว่า “น้ำตกอนัมก๊ก” เพื่อเป็นที่ระลึกถึง “องเชียงสือ” กษัตริย์เวียดนามที่เคยเข้ามาลี้ภัยในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยช่วงหนึ่งได้แวะพำนักที่เกาะกูด ก่อนจะกลับสู่เวียดนามและปราบปรามกบฏไตเซินได้สำเร็จ


อ่าวง่ามโข่
             เป็นอ่าวที่มีชายหาดยาวประมาณ 800 เมตร บรรยากาศเงียบสงบ น้ำทะเลใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ จากชายหาดมีทางเดินเท้าหรือมอเตอร์ไซค์เชื่อมโยงไปยังชายหาดแห่งอื่น ตลอดจนชุมชนประมงทะเลที่อยู่ใกล้เคียง อ่าวแห่งนี้เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสไตล์ชาวเกาะที่รู้จักกันในชื่อ
“เอส.บีช รีสอร์ท”
อ่าวคลองหิน
             เป็นเวิ้งอ่าวเล็กๆ ที่ผืนหาดทรายขาวมีความยาวประมาณ 300 เมตร น้ำทะเลใสสะอาด เลือกหามุมเล่นน้ำได้ตามถนัด ชายหาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “คลองหิน ฮัท” รีสอร์ทสไตล์ชาวเกาะที่ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวชายหาด จากที่นี่สามารถเดินเท้าหรือใช้มอเตอร์ไซค์เชื่อมต่อไปยังหาดบางเบ้า หาดคลองเจ้า หาดตะเภาหรือเดินเท้าข้ามเนินเขาเล็กๆมายังหาดอ่าวพร้าวที่อยู่ถัดลงมาทางใต้อ่าวพร้าว
             เป็นเวิ้งอ่าวกว้างประมาณ 1 กิโลเมตรอยู่ใกล้กับแหลมเทียน ที่เป็นแหลมใต้สุดของเกาะกูดและเป็นเขตหวงห้ามของกองทัพเรือที่ห้ามผู้ใดข้องแวะ อ่าวแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท” บริเวณชายหาดเหมาะต่อการแคมป์ปิ้งแรมคืน ลึกเข้าไปจากชายหาดไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของวัดอ่าวพร้าว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเหมือนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และวิหารหลวงพ่อดำ ที่ชาวเกาะกูดให้ความนับถือบูชา
             จากวัดอ่าวพร้าวมีเส้นทางเดินเท้า ข้ามเนินเขาไปยังบ้านอ่าวใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประมงทางทะเล ที่อยู่ทางทิศตะวันออก

อ่าวใหญ่
             เป็นเวิ้งอ่าวที่อยู่ในอ้อมโอบของสันเขาขนาดหย่อม สมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าดิบชื้น เป็นชุมชนประมงทะเลขนาดเล็กและเป็นแหล่งแวะพักหลบคลื่นลมในฤดูมรสุมของเรือประมงมา ช้านาน ปัจจุบันกำลังก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหมู่บ้านคลองเจ้า คาดผ่านสันเขาและผืนป่ามายังหมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้การเดินทางเข้าถึงได้รับความสะดวกมากขึ้น จากไหล่ถนนก่อนเข้าถึงหมู่บ้านมีศาลาจุดชมวิว สามารถยลโฉมทัศนียภาพที่สวยงามของเวิ้งอ่าวได้ชัดตาอ่าวยายเกิด
             เป็นอ่าวที่อยู่ทางทิศตะวันออก มีโค้งอ่าวกว้างประมาณ 800 เมตร เป็นหาดหินผสมหาดทราย บรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตัวและลงเล่นน้ำได้ เป็นที่ตั้งของ “เกาะกูด รีสอร์ท” ที่มีเอกลักษณ์เด่นตา ด้วยบ้านกลางน้ำที่มีสะพานไม้เป็นทางเท้าที่ทอดเชื่อมหาสู่กัน
             จากอ่าวยายเกิดมีทางเดินเท้าไปยังอ่าวกล้วย จุดที่น่าสนใจก็คือการเฝ้ามองทัศนียภาพที่งดงาม ยามดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบน้ำครารุ่งอรุณอ่าวสลัด
             เป็นเวิ้งอ่าวขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะกูด อดีตกาลเคยเป็นที่พำนักของโจรสลัดที่ออกปล้นสะดมในน่านน้ำแถบนี้ ปัจจุบันเป็นชุมชนประมงทะเลขนาดหย่อมกว่า 50 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ปลูกสร้างบ้านเรียงรายอยู่ในทะเล มีสะพานไม้พาดผ่านหน้าบ้านทุกหลัง ยามใดที่ น้ำทะเลขึ้นสูงเต็มพิกัด หมู่บ้านแห่งนี้จะดูโดดเด่น เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์แห่งวิถีประมง ทะเลที่ควรค่าแก่การแวะเยือน             สำหรับผู้ที่สนใจดำน้ำดูปะการัง บรรดารีสอร์ทบนเกาะกูดที่กระจายอยู่ตามชายหาดต่างๆ ทุกแห่งจะมีโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสท่องเรือออกไปดำน้ำดูปะการังที่บริเวณหมู่เกาะกระ เกาะรัง ซึ่งเป็นศูนย์รวมในการดำน้ำดูปะการังที่ขึ้นชื่อที่สุดของน่านน้ำทะเลตราด
             หากผู้ใดชื่นชอบการตกปลาก็สามารถหาทำเลที่เหมาะสม ตกปลาริมฝั่งหรือตกหมึกในช่วงค่ำคืน เดือนมืด บางคนก็อาจหลงใหลชีวิตกลางแจ้งกับการเช่าเรือออกไปตกปลากลางทะเล
             นอกจากนี้เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ผู้มาเยือนเกาะกูด มักไม่พลาดที่จะพาตัวเองไปสัมผัส คือการเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนประมงทางทะเลที่อยู่เคียงคู่กับเกาะกูดมาตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นชุมชนประมงที่บ้านอ่าวใหญ่ บ้านคลองมาด บ้านอ่าวสลัด ฯลฯ ซึ่งทุกแห่งต่างก็ยินดีที่จะต้อนรับผู้มาเยือนและพร้อมที่จะแนะนำสินค้าของฝากจากทะเล ประเภทกะปิ น้ำปลา ปลาตากแห้ง ปลาเค็มและกุ้งแห้ง ให้ ผู้สนใจซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้านในราคาย่อมเยา


             เกาะกูดวันนี้ ยังคงเป็นเกาะกลางทะเลลึกที่สูงค่าไปด้วยโลกธรรมชาติที่พร้อมจะต้อนรับผู้แรมไกลทุกผู้นาม

             หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง โทร. 081-5787513Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com