ภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนที่เป็น
ผืนแผ่นดินใหญ่
  เส้นทางที่ 1
  เส้นทางที่ 2
  เส้นทางที่ 3
เส้นทางที่ 4
เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4

             กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางสายนี้ ยึดถือตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3148 ที่มุ่งหน้าสู่อำเภอแหลมงอบ เส้นทางหลวงหมายเลข 3155 ที่มุ่งหน้าสู่บ้านแหลมศอกและเส้นทางหลวงหมายเลข 3156 จากบ้านแสนตุ้งสู่อำเภอแหลมงอบ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดดเด่นที่สุดคือแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบด้วย

ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ตใน
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : เชิงนิเวศ
ที่ตั้ง : กม.9 ทางหลวงหมายเลข 3155 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว


             “หมู่บ้านเปร็ตใน” เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของตำบลห้วงน้ำขาว ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะ “กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ตใน”ที่มีความเข้มแข็ง
             ปฐมบทของพวกเขา เริ่มจากการวมตัวกันเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าชายเลนไม่ให้ถูกนายทุนบุกรุกทำลาย เรียกร้องให้หยุดการทำไม้และนากุ้งที่ผิดกฎหมาย จากการต่อสู้ที่ยืดยื้อและจริงจังของชาวบ้าน ทำให้สามารถขับไล่นายทุนออกไปสำเร็จและได้ร่วมกันปลูกป่าเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2530
             อย่างไรก็ตามจากสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าและการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีผลต่อการทำมาหากินของชาวบ้าน ประกอบกับปัญหาเรืออวนรุน เรืออวนลากรุกล้ำเข้ามาใกล้เขตชายฝั่ง ทำให้ผู้นำและแกนนำชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ตใน”ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยสมาชิกคือชาวบ้านเปร็ตในทั้งหมด
             พวกเขาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 20 ครัวเรือน แต่ละกลุ่มมีการแบ่งเขตรับผิดชอบดูแลป่าชายเลนเป็น 5 โซน จากพื้นที่ป่าชายเลนที่มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร ป่าชายเลนแห่งนี้ประกอบด้วยคลองหลัก 12 คลองและคลองย่อยจำนวน 6 คลอง โดยชุมชนมีแผนการจัดการป่าและทรัพยากรที่มีการสรุป ทบทวนและปรับปรุงทุกๆปี
             จากการฟื้นป่า ขยายไปสู่การฟื้นภูมิทัศน์ทั้งหมด ที่รวมทั้งคลองและชายฝั่ง ทำให้ทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนบ้านเปร็ตใน ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อยๆฟื้นกลับมาเหมือนในอดีต เช่น การกลับมาของนกกาบบัว นกอีโก้ง นกกระสาแดง นกกระสานวล เป็นแดง เหยี่ยวแดง ลิงแสม หอยหลอดและค้างคาวแม่ไก่ ฯลฯ
             ป่าชายเลนบ้านเปร็ตใน จึงไม่เพียงเป็นสถานศึกษาด้านนิเวศป่าชายเลนที่ล้ำค่ายิ่งของชายฝั่งทะเลตราด ทว่าวิถีชุมชนของที่นี่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของชุมชนที่รู้จักการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
             ปัจจุบันชุมชนบ้านเปร็ตในได้เปิดให้บริการห้องพักประเภทโฮมสเตย์ขึ้นจำนวนหนึ่ง หากใครสนใจที่จะเข้าพักหรือเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนบ้านเปร็ตใน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จาก กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ตใน

บ้านอ่าวช่อ-แหลมศอก
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ที่ตั้ง : ปลายสุดทางหลวง 3155


             จากสามแยกหนองเสม็ด เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3155 ที่ทอดตัวสู่บ้านแหลมศอก เมื่อผ่านลึกเข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตรก็จะถึงสถานีตำรวจภูธรตำบลอ่าวช่อที่อยู่ติดกับวัดอ่าวช่อ เมื่อเลี้ยวขวาไปตามถนนคอนกรีตที่เลียบผ่านรั้วสถานีตำรวจฯ เพียงผ่านลึกเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะพบกับชุมชนขนาดใหญ่ ที่บ้านเรือนปลูกสร้างเรียงรายไปตามชายฝั่งทะเล
             ชุมชนแห่งนี้คือ “บ้านอ่าวช่อ” เป็นหมู่บ้านประมงพื้นบ้านที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในทำเลของเวิ้งอ่าวที่ปลอดพ้นจากคลื่นลมรุนแรง เพราะไกลออกไปเบื้องหน้ามีทิวเขาตระหง่านของเกาะช้างเป็นกำแพงขวางกั้นตามธรรมชาติ ผลิตผลจากทะเลของที่นี่จะถูกนำขึ้นมาเทียบท่าเรือที่หมู่บ้านทุกวัน บ้านอ่าวช่อจึงเป็นจุดหนึ่งของแหล่งอาหารทะเลสดๆและอาหารทะเลตากแห้ง โดยเฉพาะปลากะตักตากแห้งจะมีผลผลิตจำนวนมากตลอดทั้งปี
             หากเดินทางต่อไปจนถึงปลายสุดทางหลวงหมายเลข 3155 ก็จะถึงปลายแหลมศอกหรือแหลมน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบโล่งติดชายทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินระเกะระกะ วันใดฟ้าใสแดดสวยก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่เกาะทะเลตราดและภูเขาบรรทัดทอดทิวเป็นแนวยาวชัดเจน
             บรรยากาศที่เงียบสงบของปลายแหลมแห่งนี้ สิ่งปลูกสร้างเด่นตาที่สุดคือกระโจมไฟแหลมน้ำของทหารเรือ ซึ่งใช้เป็นสัญญานบอกที่หมายแก่เรือต่างๆที่จะเข้ามายังปากแม่น้ำตราด รวมทั้งอาคารหลังเล็กๆที่เป็นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือ “เสด็จเตี่ย”ที่ชาวประมงและผู้คนทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอด
             แยกเลี้ยวซ้ายมือก่อนถึงสุดปลายแหลม หากผ่านลึกเข้าไปในสวนมะพร้าวไม่กี่สิบเมตร ก็จะพบเห็น “ท่าเทียบเรือสิริไวย์” ซึ่งเป็นเรือเร็วที่เปิดให้บริการนำนักท่องเที่ยวสู่เกาะกูด

บ้านน้ำเชี่ยว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ที่ตั้ง : ห่างจากตัวเมืองตราด ไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 (ตราด-แหลมงอบ) ประมาณ 8 กิโลเมตร

             “บ้านน้ำเชี่ยว” เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดตราด ส่วนหนึ่งของชุมชนที่นี่เป็นชาวไทยมุสลิมที่สืบทอดถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ 5 โดยบรรพชนของพวกเขา คือ ชนเขมรกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลามที่เรียกตัวเองว่า “แขกจาม”หรือ “จำปา” ได้อพยพหนีการบีบบังคับทางด้านศาสนาของฝรั่งเศสที่ยึดเมืองเขมรในขณะนั้น ด้วยการรอนแรมลัดเลาะชายฝั่งทะเลโดยทางเรือ เข้าสู่ปากคลองน้ำเชี่ยว พร้อมกับเริ่มตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนบริเวณป่าชายเลนที่มีชาวไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้ว
             จากวันเวลายาวนานที่ชุมชนแห่งนี้ได้ขยายตัวเติบใหญ่ขึ้น แม้พวกเขาจะมีความแตกต่างกันในด้านการนับถือศาสนา ทว่าทุกช่วงอายุคนต่างก็ดำเนินวิถีชีวิตที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัจจุบันทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธแห่งบ้านน้ำเชี่ยวที่อาศัยอยู่รวมกัน 740 ครอบครัวและมีประชากร 2,489 คน จึงยังคงอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย
             “งอบน้ำเชี่ยว”คือหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ทำจากใบจากที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป เป็น “ใบจาก”ที่หาได้ภายในชุมชนพื้นถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง มีหลายรูปทรงให้เลือกซื้อหาไปสวมใส่ ทุกชิ้นเป็นงานหัตกรรมที่มีฝีมือประณีต สวยงาม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย เหมาะกับทุกสภาพอากาศหรืออาจจะนำไปดัดแปลงเป็นภาชนะใส่ของ ประดิษฐ์เป็นโคมไฟหรือของตกแต่งบ้าน ฯลฯ
             ปัจจุบัน “งอบน้ำเชี่ยว” จึงกลายเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่งผู้ผ่านทางมาถึง มักไม่พลาดที่จะซื้อหาติดไม้ติดมือกันทั่วหน้า

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่ตั้ง : ริมทะเลแหลมงอบ ติดกับท่าเทียบเรือกรมหลวงฯ


             “อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง” เป็นสถานที่เตือนให้ระลึกถึงวีรกรรมกล้าหาญของหทารเรือไทย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2529 ประชาชนจังหวัดตราดได้บริจาคที่ดินริมทะเลสร้างอนุสรณ์สถานฯขึ้นที่บริเวณแหลมงอบและได้เริ่มจัดงานวันระลึกวีรกรรมทหารเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530
             โดยอนุสรณ์สถานฯก่อสร้างเป็นอาคารโค้งจำลองดาดฟ้าเรือ ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเครื่องแบบนายพลเรือเต็มยศ ใต้ฐานพระบรมรูปเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ พระราชประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง แผนผังจุดปะทะระหว่างกองเรือฝรั่งเศสกับเรือรบของราชนาวีไทย รวมทั้งรายชื่อนายทหารเรือที่เสียชีวิตใน เหตุการณ์ครั้งนั้น ฯลฯ

อ่าวตาลคู่
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ธรรมชาติ
ที่ตั้ง : ต.บางปิด อ.แหลมงอบ


             “อ่าวตาลคู่”เป็นชายหาดเล็กๆที่ชาวตราดนิยมพาครอบครัวมาเล่นน้ำทะเล เพราะชายหาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในแนวชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่ เดินทางเข้าถึงสะดวก เพราะอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 3156 เส้นทางแหลมงอบ-แสนตุ้ง โดยมีทางแยกบริเวณหลัก กม.11 ไปตามถนนเส้นทางบางปิด-บ้านอ่าวตาลคู่ที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงตัวชายหาด
             อ่าวตาลคู่ เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีแดงละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด ผืนทรายชายหาดค่อยๆลาดเอียงไม่มาก สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย แต่ในฤดูมรสุมจะมีคลื่นลมรุนแรง ไม่เหมาะที่จะลงเล่นน้ำ จากอ่าวตาลคู่เมื่อมองไกลออกไปเบื้องหน้า จะพบกับทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะช้างที่ทอดทิวเป็นแนวทะมึน โดยฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับอ่าวตาลคู่ คือบริเวณปลายแหลมช้างน้อยและเกาะช้างน้อย
             ใต้แนวมะพร้าวเหนือชายหาดของอ่าวตาลคู่และบนโขดหินที่ยื่นเป็นแหลมลงทะเล มีร้านอาหารทะเลหลายร้านคอยให้บริการผู้มาเยือน หากใครสนใจที่พักราคาถูกก็สามารถสอบถามได้ที่นี่

Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com