ภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนที่เป็น
ผืนแผ่นดินใหญ่
  เส้นทางที่ 1
  เส้นทางที่ 2
เส้นทางที่ 3
  เส้นทางที่ 4
เส้นทางท่องเที่ยวที่ 3

             กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางสายนี้ เป็นกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ โดดเด่นที่สุดคือแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบด้วย

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม-เขาโต๊ะโมะ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ต.ประณีต อ.เขาสมิง


             “วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม”เป็นวัดที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม เมื่อเดินลึกเข้าไปทางด้านขวามือ จะพบเห็นเนินเขาเล็กๆเนินหนึ่ง โดดเด่นอยู่ใต้เงาร่มครึ้มของต้นไม้สูงใหญ่ จากพื้นล่างมีบันไดทอดไปยังศาลาเล็กๆที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ระหว่างสองฟากเชิงบันไดมีแผ่นป้ายหน่วยงานรัฐ 2 หน่วย ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของแท่งหินที่ปรากฏโฉมอยู่บนเนินเขา ด้วยข้อมูลที่ผิดแผกกัน
             กล่าวคือ ข้อมูลจากกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า แหล่งหิน ณ วัดเมืองเก่าแสนตุ่มเป็นชนิดหินภูเขาไฟ ชนิดหินบะซอลท์ เนื้อละเอียดสีดำ มักพบผลึกของแร่นิลสีดำฝั่งตัวอยู่ในเนื้อหิน อายุประมาณ 1 ล้านปี การเกิดแท่งเสาหิน (Columna Joint) เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อลาวาไหลขึ้นมาเป็นแนวชั้นหนาและเมื่อเกิดการเย็นตัวของลาวา จะเกิดการหดตัว ทำให้เกิดแรงดึงตัวในเนื้อหินหลอมละลาย (ลาวา) ทำให้เกิดรอยแตก (Joint) เป็นแนวลึกสม่ำเสมอและหลายชุด ทำให้หินแตกเป็นแท่งๆและมักมีรูปหกเหลี่ยมบ้าง ห้าเหลี่ยมบ้าง ทำให้เกิดเป็นแท่งเสาหินตามธรรมชาติ
             ขณะที่แผ่นป้ายอีกแผ่นหนึ่งที่ดำเนินการโดย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ระบุว่า “โต๊ะโมะ” มาจากภาษาชอง แปลว่า ฉาง ที่เก็บของ มาจากภาษาเขมรต่ำ แปลว่า ภูเขาหรือเนินสูง
             ตำนานมีผู้เล่าสืบต่อกันว่า มีพระราชาองค์หนึ่งขนทรัพย์สมบัติมาจากทางแสนตุ้ง โดยทางเกวียนและได้ทรงนำทรัพย์สมบัติมาฝังไว้ ณ โบราณสถานแห่งนี้และได้นำแท่งหินมาวางเรียงในแนวตั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ณ ที่แห่งนี้คือขุมทรัพย์ของพระองค์ กรมศิลปากร จัดส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจ เมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม 2519 และแจ้งให้ทราบว่าโบราณสถานแห่งนี้ไม่ใช่ภูเขา แต่เป็นซากโบราณสถานที่เก่าแก่และใหญ่โต ซึ่งสันนิษฐานไม่ได้ว่าเป็นสมัยใด

น้ำตกเขาสลัดได
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ธรรมชาติ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่


             “น้ำตกเขาสลัดได” เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าดิบชื้นในเขตป่าเขาชะอม เขาคลองปุกและเขามะปริง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร บริเวณน้ำตกที่มีแอ่งน้ำใสเบื้องล่างเหมาะต่อการลงเล่นน้ำ ร่มรื่นไปด้วยความชุ่มชื้นของผืนป่า บริเวณโขดหินละลานตาไปด้วยสีเขียวชอุ่มของมอส ไลเคนและตระไคร่น้ำ
             การเข้าถึงน้ำตกแห่งนี้จะผ่านสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้าน บางช่วงก็เป็นที่รกร้าง มีบ้านสวนแทรกตัวกระจายเป็นช่วงๆ ถนนค่อนข้างขรุขระและลำบากในการเข้าถึงพอสมควร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เหตุนี้น้ำตกเขาสลัดไดจึงยังคงมีผู้คนเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือนไม่มากนัก

กลุ่มเจียระไนพลอยบ่อไร่
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ที่ตั้ง : เทศบาลบ่อพลอย อ.บ่อไร่


             จากโครงสร้างของชั้นหินที่เป็นสายแร่รัตนชาติ ทำให้บ่อไร่มีการขุดพบพลอยสีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 จนสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการสำรวจและให้สัมปทานกับชาวต่างชาติ ทำให้เกิดการตื่นตัวขุดพลอยกันมากขึ้น แต่ทั้งหมดก็เป็นการขุดหาด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ เช่น ชะแลงและอีเต้อ เป็นต้น
             ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2511-2512 ได้มีการนำเอารถแทรกเตอร์และรถแม็คโครเข้ามาทำเหมืองพลอยกันอย่างจริงจัง ทำให้เกิด “ยุคตื่นพลอย”ที่นักแสวงโชคจากทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าสู่บ่อไร่อย่างคึกคัก ช่วงนี้เองที่พลอยจำนวนมากถูกขุดขึ้นมาและมีการซื้อขายกันอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะพลอยสีแดงเลือดนกที่ได้รับการยอมรับว่ามีสีสวย น้ำงามและมีเนื้อพลอยแกร่งกว่าแหล่งอื่นๆ นับแต่นั้นพลอยชนิดนี้ก็ถูกเรียกขานว่า “ทับทิมสยาม”หรือ “King Ruby” เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
             เมื่อสัมปทานเหมืองพลอยเริ่มหมดลงในปี พ.ศ. 2529 นักแสวงโชคที่เคยคับคั่งก็ค่อยๆเร้นกายหายหน้าไปจากบ่อไร่และได้ลาจากอย่างสิ้นเชิงในปี พ.ศ. 2537 เพราะปริมาณพลอยในเขตสัมปทานที่เหลืออยู่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอีกต่อไป ธุรกิจค้าพลอยที่เคยคึกคักในฐานะตลาดนัดค้าพลอย จึงต้องยุติลงเป็นเงาตามตัว
             ทุกวันนี้ “กลุ่มเจียระไนพลอยบ่อไร่” ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ “คุณกัญชรา เอื้อการณ์” เจ้าของร้าน “พลอยกัญชรา” จึงเป็นกลุ่มค้าพลอยเพียงแห่งเดียวที่ยังคงยึดเป็นงานอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยพลอยเก่าเก็บที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเป็นวัตถุดิบในการเจียระไน แต่ตลาดหลักของที่นี่ คือการฝากความหวังไว้กับย่านการค้าขายพลอยที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนการร่วมออกงานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
             หากนักท่องเที่ยวสนใจจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ “กลุ่มเจียระไนพลอย” ติดต่อได้โดยตรงที่ คุณกัญชรา เอื้อการณ์ โทร. 039-536230

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : ธรรมชาติ
ที่ตั้ง : อำเภอบ่อไร่


             “อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีและตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ มีพื้นที่ประมาณ 123,700 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติระหว่างประเทศที่สำคัญ เพราะมีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนป่าเดียวกันกับป่าดิบชื้นของประเทศกัมพูชา
             ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาบรรทัดที่ทอดภูสูงสลับซับซ้อน ประกอบด้วยทิวเทือกของ เขาตาบาด เขาคลองโอนและเขาทับกะได ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100-836 เมตร โดยมียอดขาตาบาดเป็นยอดเขาสูงที่สุด 836 เมตร
             อุทยานฯแห่งนี้มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น กฤษณา(ไม้หอม) ตาเสือ สำรอง กระบาก ยางกล่อง ตะแบก กล้วยไม้ป่า มหาสดำ ฯลฯ รวมทั้งเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมาย เช่น หมีขอ เสือ เลียงผา กวาง หมูป่า กระรอก ไก่ฟ้า ไก่ป่าและนกป่านานาชนิด
             นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดของธารน้ำตกขนาดกลางที่โดดเด่นอยู่ในทำเลหลายจุด หลายพื้นที่ด้วยกัน คือ น้ำตกหินดาษ น้ำตกคลองใจ น้ำตกหินขีด น้ำตกคลองแก้ว น้ำตกหมื่นตี น้ำตกคลองไทย น้ำตกทับกะไดและน้ำตกสีระมัน ในจำนวนน้ำตกทั้ง 8 แห่งนี้ น้ำตกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและได้รับความนิยมมากที่สุด คือ น้ำตกคลองแก้ว ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลางมี 7 ชั้น
             บริเวณปากทางเข้าสู่ตัวน้ำตกที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้ใหญ่ ถูกใช้เป็นที่ทำการของอุทยานฯ พ้นจากลานจอดรถสู่ลาดเนินที่สูงเด่นตา คืออาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ห้องน้ำ-ห้องสุขาที่ได้รับการดูแลอย่างสะอาดสะอ้าน
             ด้านหนึ่งยังมีพื้นที่รองรับการกางเต็นท์ สำหรับผู้ต้องการค้างแรมในอุทยานฯ จากที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถลัดเลาะริมลำธารไปตามทางเดินเท้าที่ทอดสู่ตัวน้ำตกชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จากนั้นก็ลัดเลาะไต่ระดับความ สูงสู่น้ำตกชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่เรียกว่า “ลานหินเท”เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของตัวอำเภอบ่อไร่ได้ชัดเจน

Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com