แพ็คเกจทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
  โปรแกรมทัวร์ประหยัด/ทัวร์เรือไม้
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
  โปรแกรมทัวร์ชมเกาะช้าง
 
โปรแกรมทัวร์ผจญภัย/เชิงอนุรักษ์
ดูนกเกาะช้างกับคุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล (รหัสโปรแกรม TK.801)
         โลกธรรมชาติของเกาะช้าง นับตั้งแต่ฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงสิ้นสุดฤดูร้อน คือช่วงเวลาที่เหมาะกับการดูนกเกาะช้างมากที่สุด ช่วงเวลานี้เกาะช้างมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่นหลากหลายชนิด ทั้งนกชายเลน นกทะเล นกสวนและนกป่า รอคอยอวดโฉม การค้นหาจากผู้สนใจเรียนรู้เรื่องนกในธรรมชาติทั่วหน้า
          ชมรมคนเดินป่าเกาะช้างจัดโปรแกรม "ดูนกเกาะช้างกับคุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล"ขึ้น เพื่อหวังให้เป็นสุนทรียภาพมุมมองใหม่ สำหรับผู้สนใจดูนก รวมทั้งผู้ต้องการเดินทางมาพักผ่อนที่เกาะช้างแบบสบายๆ จำนวนคนในกลุ่ม ไม่มาก ได้มีโอกาสทักทาย เรียนรู้เรื่องราวโลกของนกเกาะช้าง กับผู้นำดูนกที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง

กำหนดการดูนกเกาะช้าง
          เฉพาะ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
          นัดหมายล่วงหน้า

รายละเอียดโปรแกรม
06.00 น. รถรับจากโรงแรม-รีสอร์ท บนเกาะช้าง
07.00 น. ทานอาหารมื้อเช้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง ณ หมู่บ้านสลักเพชร
07.30 น. ออกเดินทางดูนกเส้นทางหมู่บ้านสลักเพชร บ้านโรงถ่าน บ้านหวายแฉก บ้านเจ๊กเบ๊
12.00 น. พักทานข้าวห่อมื้อเที่ยง
14.00 น. ดูนกต่อ
17.00 น. สรุปรายชื่อ-ชนิดของนกที่พบ
17.30 น. นำคณะส่งกลับที่พักบนเกาะช้างหรือส่งที่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
1,000.- บาท
600.-บาท

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับส่งโรงแรม-รีสอร์ทบนเกาะช้าง เจ้าหน้าที่นำทาง
อาหารมื้อเช้า วิทยากรนำดูนก
อาหารมื้อกลางวัน ประกันภัยนักท่องเที่ยว
ผลไม้ น้ำดื่ม กล้องดูนก

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
หมวก กล้องถ่ายรูป
ครีมกันแดด ผ้าเช็ดหน้า
กล้องดูนกส่วนตัว(ถ้ามี) ปากกา ดินสอและสมุดบันทึกส่วนตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม
หากท่านต้องการปรหยัดและต้องการพักผ่อนแบบเรียบง่ายสบายๆ แนะนำให้ท่านเข้าพักที่โฮมสเตย์ ริมอ่าวสลักเพชร ซึ่งจะสะดวก ในการเดินทางและสามารถเริ่มต้นดูนกได้ตั้งแต่เช้าตรู่ (ดูรายละเอียด)
หากท่านเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง แนะนำให้มาถึงท่าเรือเฟอร์รี่ก่อน 06.00 น. เพื่อจะได้ไม่พลาดลงเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกในเวลา 07.00 น. สู่เกาะช้าง (ดูเรือเฟอร์รี่)
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมเป็นอาหารไทย หากท่านประสงค์จะทานมังสาวิรัดิหรืออาหารมุสลิม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ในระหว่างที่ทำการจองโปรแกรมทัวร์นี้

สนใจติดต่อ
ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
โทร. 0655659106, 0815787513

รู้จักเกจินก


คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล

    คุณรุ่งโรจน์ จุกมงคล เป็นนักเขียนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูนกมาช้านาน เป็นเจ้าของผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊ค ดูนก, คู่มือดูนกและแหล่งดูนกทั่วไทย ฯลฯ

    ในอดีตเคยทำหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์และนิตยสารบันเทิงคดีของบริษัท ไมล์สโตน จำกัด เป็นผู้เขียนบทสารคดีชุด โลกสีน้ำเงินของบริษัท พาโนราม่า ดอคคิวเมนทารี จำกัด และ กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ สารคดี

    ปัจจุบันทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหนังสือชุดธรรมชาติของสำนักพิมพ์สารคดีและเลือกใช้เวลาส่วนหนึ่ง กับการเผยแพร่กิจกรรมดูนกอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย

ประสบการณ์
๒๕๓๒-๒๕๓๖ : กรรมการชมรมดูนกกรุงเทพ
๒๕๓๖-๒๕๔๕ : กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
๒๕๔๖-๒๕๔๗ : อุปนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
๒๕๔๘-๒๕๔๙ : นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
: บรรณาธิการและนักเขียนประจำวารสาร "นกกางเขน"
  ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
: ผู้นำดูนกของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
: คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลนกของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติฯ
๒๕๕๐-ปัจจุบัน : รองประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม จ.สมุทรสาคร
๒๕๓๕ : คณะสำรวจความหลากหลายของนกในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
๒๕๓๙ : คณะสำรวจความหลากหลายของนกในป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม
๒๕๔๒ : คณะสำรวจความหลากหลายของนกชายเลนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
๒๕๔๔ : คณะสำรวจการค้านกในตลาดนัดจตุจักรและบริเวณใกล้เคียง

ผลงาน
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๓๖. ดูนก. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๓๗. นกในเมือง. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๒. นก. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
- พอล แอล. เอ. อัฟเดอร์เมเยอร์ และรุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๒.
   การอพยพย้ายถิ่นของนกชายเลน และถิ่นอาศัยบริเวณอ่าวไทยตอนใน.
   องค์การพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติและสมาคมอนุรักษ์นกและ ธรรมชาติแห่งประเทศไทย : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๔. คู่มือดูนก. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๕. แหล่งดูนกทั่วไทย. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๗. สนุกกับนก. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
- รุ่งรัชนี พิมาทัย, รุ่งโรจน์ จุกมงคล, ฟิลิป ดี ราวด์ และแอนดรู เทอร์ดอฟฟ์. ๒๕๔๗.
   บัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย.
   องค์การอนุรักษ์นกสากลและ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๗. สวนเรียกนก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๘. คู่มือดูนกเล่ม ๒. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
- รุ่งโรจน์ จุกมงคล. ๒๕๔๙. THAILAND Bird Guide. สำนักพิมพ์สารคดี : กรุงเทพฯ
   คณะสำรวจความหลากหลายของนกชายเลนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
   คณะสำรวจการค้านกในตลาดนัดจตุจักรและบริเวณใกล้เคียง

      
             

ย้อนกลับ


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com