แพ็คเกจทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
  โปรแกรมทัวร์ประหยัด/ทัวร์เรือไม้
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
  โปรแกรมทัวร์ชมเกาะช้าง
 
โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน
พักโฮม สเตย์ ดำน้ำ 6 เกาะ (รหัสโปรแกรม TK401)
ประเภท ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
กิจกรรม ดำน้ำตื้น( Snorkeling )
พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
จำนวนคน ไม่เกิน 80 ท่าน
วันเดินทาง ทุกวัน
เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม
1.) อ่าวสลักเพชร
2.) เกาะหวาย
3.) เกาะเหลายา
4.) เกาะรัง
5.) เกาะกำปั่น
6.) เกาะเทียน
7.) เกาะยัก

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่ 1) หลังจากเดินทางมาถึง “สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” บ้านโรงถ่านอ่าวสลักเพชร
13.00 น. นำท่านเดินทางด้วยเรือทัวร์ (Big Boat) จาก “สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” มุ่งหน้าสู่เกาะหวาย
13.30 น. เดินทางถึงเกาะหวาย พักผ่อน เล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินจากจากเกาะหวายสู่เกาะเหลายา
15.20 น. ถึงเกาะเหลายา ดำน้ำตื้น(Snorkeling) พักผ่อน เล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย
16.30 น. ออกจากเกาะเหลายา มุ่งหน้าสู่อ่าวสลักเพชร
17.00 น. กลับถึงที่พัก “สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์”
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น (กับข้าว 5 อย่าง ของว่าง 1 อย่าง มื้อที่ 2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ข้าวสวยหรือข้าวต้ม มื้อที่ 3)
09.00 น. นำท่านเดินทางด้วยเรือทัวร์(Big Boat) จาก “สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะรัง
10.00 น. ถึงหมู่เกาะรัง ดำน้ำตื้น(Snorkeling) ที่เกาะกำปั่น เกาะรังและลงเล่นน้ำชายหาดหน้าศาลเจ้าแม่เกาะรัง
12.00 น. พักรับประทานอาหารมื้อเที่ยง (ข้าวกล่อง กับข้าว 2-3 อย่าง มื้อที่ 4) ผลไม้ตามฤดูกาล บนชายหาดศาลเจ้าแม่เกาะรังหรือบนเรือตามสะดวก
13.00 น. ดำน้ำตื้นที่เกาะเทียน เกาะยักใหญ่ เกาะยักเล็ก
15.30 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะรังกลับสู่อ่าวสลักเพชร
16.30 น. กลับถึง “สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” อ่าวสลักเพชร
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น (กับข้าว 5 อย่าง ของว่าง 1 อย่าง มื้อที่ 5) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า (ข้าวสวยหรือข้าวต้ม มื้อที่ 6) จากนั้นอำลาโฮมสเตย์ เอกลักษณ์แห่งบ้านโรงถ่าน อ่าวสลักเพชร คณะเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
ฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
ราคา/ท่าน
2,500.-
หมายเหตุ
1.) เวลาในโปรแกรม ยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ที่พักโฮมสเตย์ 2 คืน (ห้องน้ำรวม)
อาหาร 6 มื้อ อาหารว่าง 2 อย่าง
น้ำแข็ง น้ำดื่ม กาแฟ บริการฟรี ตลอดโปรแกรม
เรือนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
ประกันภัยนักท่องเที่ยว

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
หมวก ผ้าขนหนูผืนเล็กๆหรือผ้าเช็ดหน้า
ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป
ถุงพลาสติคใส่สัมภาระส่วนตัว ไม่ให้เปียกน้ำ แว่นกันแดด

คำแนะนำเพิ่มเติม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมเป็นอาหารไทย หากท่านประสงค์จะทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารมุสลิม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ในระหว่างที่ท่านทำการจองโปรแกรมนี้
หากท่านเดินทางมายังจังหวัดตราด ด้วยบริการของรถโดยสารประจำทางและประสงค์จะเดินทางมายังบ้านโรงถ่าน อ่าวสลักเพชร เพื่อใช้บริการทัวร์โปรแกรมนี้ เมื่อมาถึงตัวเมืองตราด แนะนำให้เดินทางต่อ โดยใช้บริการ รถตู้โดยสารประจำทางตัวเมืองตราด- เกาะช้างใต้ (อ่าวสลักเพชร) ซึ่งจอดอยู่ภายในบริเวณวัดกลางชัยมงคล ติดกับตราดสรรพสินค้า รถออกเวลา 10.00 น. และ 12.00 น. อัตราค่าโดยสารท่านละ 120 บาท(รวมค่าตั๋วเรือ เฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยท์) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง/เที่ยว

สนใจติดต่อ
ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
โทร. 0655659106, 0815787513


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com