แพ็คเกจทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
  โปรแกรมทัวร์ประหยัด/ทัวร์เรือไม้
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
  โปรแกรมทัวร์ชมเกาะช้าง
 
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
พักโฮม สเตย์ ดำน้ำ 5 เกาะ (รหัสโปรแกรม TK 301)
ประเภท ทัวร์ 2 วัน 1 คืน
กิจกรรม ดำน้ำตื้น( Snorkeling )
พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด
จำนวนคน ไม่เกิน 80 ท่าน
วันเดินทาง ทุกวัน
เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม
1.) อ่าวสลักเพชร
2.) เกาะรัง
3.) เกาะกำปั่น
4.) เกาะเทียน
5.) เกาะยัก
6.) เกาะหวาย

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
เวลาเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) หลังจากเดินทางมาถึง “ สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” ณ บ้านโรงถ่านอ่าวสลักเพชร
09.00 น. นำท่านเดินทางด้วยเรือทัวร์ (Big Boat ) จาก “ สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะรัง
10.00 น. ถึงหมู่เกาะรัง ดำน้ำตื้น(Snorkeling ) ที่เกาะกำปั่น เกาะรังและลงเล่นน้ำชายหาดหน้าศาลเจ้าแม่เกาะรัง
12.00 น. พักทานอาหารมื้อเที่ยง(ข้าวกล่อง กับข้าว 2-3 อย่าง มื้อที่2) ผลไม้ตามฤดูกาล บนชายหาดหน้าศาลเจ้าแม่เกาะรังหรือบนเรือตามสะดวก
13.00 น. ดำน้ำตื้นเกาะเทียน เกาะยักใหญ่ เกาะยักเล็ก
15.00 น. ออกเดินทางจากหมู่เกาะรังมายังเกาะหวาย
15.30 น. ถึงเกาะหวาย ลงเล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย
17.00 น. กลับถึง “ สมบัติของเปิ้ล โฮมสเตย์” อ่าวสลักเพชร
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็น (กับข้าว 5 อย่าง ของว่าง 1 อย่าง มื้อที่3)หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า (ข้าวสวยหรือข้าวต้ม มื้อที่ 4) จากนั้นอำลาโฮมสเตย์ เอกลักษณ์แห่งบ้านโรงถ่าน อ่าวสลักเพชร คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
ฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
ราคา/ท่าน
1,500.-
หมายเหตุ
1.) เวลาในโปรแกรม ยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน (ห้องน้ำรวม)
อาหาร 4 มื้อ อาหารว่าง 1 อย่าง
น้ำแข็ง น้ำดื่ม กาแฟ บริการฟรี ตลอดโปรแกรม
เรือนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
ประกันภัยนักท่องเที่ยว

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
หมวก ผ้าขนหนูผืนเล็กๆหรือผ้าเช็ดหน้า
ครีมกันแดด กล้องถ่ายภาพ
ถุงพลาสติคใส่สัมภาระส่วนตัว ไม่ให้เปียกน้ำ แว่นกันแดด

คำแนะนำเพิ่มเติม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมเป็นอาหารไทย หากท่านประสงค์จะทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารมุสลิม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ในระหว่างที่ท่านทำการจองโปรแกรมนี้

สนใจติดต่อ
ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
โทร. 0655659106, 0815787513


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com