แพ็คเกจทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
  โปรแกรมทัวร์ประหยัด/ทัวร์เรือไม้
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน 1 คืน
  โปรแกรมทัวร์ชมเกาะช้าง
 
โปรแกรมทัวร์ชมเกาะช้าง
ชมวิถีชีวิต ทัศนียภาพเกาะช้าง (รหัสโปรแกรม TK.1101)
ประเภท ทัวร์ชมเกาะช้าง
กิจกรรม ชมวิถีชีวิต ทัศนียภาพ เล่นน้ำชายหาด นั่งช้าง
จำนวนคน 2 ท่านขึ้นไป
วันเดินทาง จองล่วงหน้า
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.


สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม
1.) ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง
2.) หมู่บ้านคลองนนทรีย์
3.) ป่าชายเลนบ้านสลักคอก
4.) หาดทรายยาว
5.) หาดยุทธนาวี
6.) หมู่บ้านสลักเพชร
7.) หมู่บ้านโรงถ่าน
8.) ปางช้างคลองพลู

รายละเอียดโปรแกรม
08.30 น. รถรับจากโรงแรม-รีสอร์ท บนเกาะช้าง
09.00 น. สักการะศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง
09.30 น. ชมสีละมัน 200 ปี วิถีชีวิตชาวเกาะช้างที่หมู่บ้านคลองนนทรีย์
10.00 น. ชมป่าชายเลน วิถีชีวิตชาวเกาะช้างที่หมู่บ้านสลักเพชร
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่หมู่บ้านโรงถ่าน
13.00 น. เดินทางสู่หาดทรายยาว หาดยุทธนาวี พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00 น. แวะชมป่าชายเลนหมู่บ้านสลักคอก
16.00 น. นั่งช้างที่ปางช้างคลองพลู
17.00 น. นำท่านส่งกลับโรงแรม-รีสอร์ทบนเกาะช้าง

เงื่อนไข
อัตราค่าบริการ
ค่ารถรับส่ง
ฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
1,200 .-/ท่าน
2,000 - 2,500.- ( 2-10 ท่าน)

โปรแกรมทัวร์นี้รวม
รถรับส่ง โรงแรม-รีสอร์ทบนเกาะช้าง
อาหารมื้อเที่ยง น้ำดื่ม ผลไม้ตามฤดูกาล
ค่าบริการนั่งช้าง 1 ชั่วโมง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์นำเที่ยว

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย
หมวก ผ้าขนหนูผืนเล็กๆหรือผ้าเช็ดหน้า
ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป
ถุงพลาสติค สำหรับใส่เสื้อผ้าเปียกน้ำ แว่นกันแดด

คำแนะนำเพิ่มเติม
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมเป็นอาหารไทย หากท่านประสงค์จะทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารมุสลิม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ในระหว่างที่ท่านทำการจองโปรแกรมนี้

สนใจติดต่อ
ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
โทร. 0655659106, 0815787513


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com