อัตราค่าโดยสารรถตู้ ร่วมกับผู้โดยสารอื่นๆ เดินทางทุกวัน
เส้นทาง
(เดินทางเที่ยวเดียว)
เวลารับ
หาดท่าน้ำ
(โลนลี่บีช)
เวลารับ
หาดไก่แบ้
เวลารับ
หาดคลองพร้าว
เวลารับ
หาดทรายขาว
อัตราค่า
โดยสาร
เกาะช้าง - บ้านเพ
-
11.00 น.
11.15 น.
11.30 น.
500.-
เกาะช้าง - พัทยา
-
11.00 น.
11.15 น.
11.30 น.
650.-
เกาะช้าง - เสียมเรียบ
07.00 น.
07.30 น.
07.45 น.
08.00 น.
950.-
         

หมายเหตุ
1.) ราคาเช่าเหมารถนี้ ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
2.) เส้นทางเกาะช้าง-บ้านเพ, เกาะช้าง - พัทยา หากรับจากพื้นที่หาดท่าน้ำ อ่าวใบลานคิดเพิ่ม
     ท่านละ 200 บาท รับจากพื้นที่หมู่บ้านบางเบ้าคิดเพิ่ม ท่านละ 400 บาท
3.) ชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร 100 % (ดูการชำระเงิน)


เส้นทาง
(เดินทางเที่ยวเดียว)
เวลารับจากโรงแรมพัทยา
อัตราค่าโดยสาร
พัทยา – บ้านเพ
07.00 น.
500.-
พัทยา – เกาะช้าง
07.00 น.
650-.
   

หมายเหตุ
1.) รับจากทุกโรงแรมในพัทยา เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. ทุกวัน
2.) อัตราค่าโดยสารนี้ ไม่รวมค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่
3.) หากต้องไปส่งยังโรงแรม-รีสอร์ท เขตพื้นที่หาดท่าน้ำ อ่าวใบลานคิดเพิ่มท่านละ 200 บาท
    เขตพื้นที่หมู่บ้านบางเบ้าคิดเพิ่มท่านละ 400 บาท
4.) ชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร 100 % (ดูการชำระเงิน)


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com