อัตราค่าบริการสปีด โบ้ท ทัวร์ (Speed Boat Tours)ตารางเดินเรือสปีด โบ้ท ทัวร์


เวลาออก
เดินทางจาก
ไปยัง
เวลาถึง
ราคาตั๋วโดยสารต่อท่าน
09:00 น. เกาะช้าง เกาะหวาย 09:30 น. 400.-
09:00 น. เกาะช้าง เกาะหมาก 10:00 น. 600.-
09:00 น. เกาะช้าง เกาะระยั้ง 10:00 น. 600.-
09:00 น. เกาะช้าง เกาะกูด 11:00 น. 900.-
09:30 น. เกาะหวาย เกาะหมาก 10:00 น. 300.-
09:30 น. เกาะหวาย เกาะกูด 11:00 น. 700.-
12:30 น. เกาะหวาย เกาะช้าง 13:00 น. 400.-
10:00 น. เกาะหมาก เกาะกูด 11:00 น. 400.-
12:00 น. เกาะหมาก เกาะหวาย 12:30 น. 300.-
12:00 น. เกาะหมาก เกาะช้าง 13:00 น. 600.-
11:00 น. เกาะกูด เกาะหมาก 12:00 น. 400.-
11:00 น. เกาะกูด เกาะหวาย 12:30 น. 700.-
11:00 น. เกาะกูด เกาะช้าง 13:00 น. 900.-


หมายเหตุ
1.) เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี ฟรี เด็กอายุ 3-9 ปี ครึ่งราคา เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปเต็มราคา
สนใจติดต่อ
ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
โทร. 0655659106, 0815787513
Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com