อัตราค่าบริการเช่าเหมาเรือเร็ว (Speed Boat)

โปรแกรม
รายการเช่าเหมา
ไม่เกิน 4 คน
ไม่เกิน 10 คน
ไม่เกิน 13 คน
ไม่เกิน 25 คน
ไม่เกิน 30 คน
1.
เกาะรัง, เกาะยักษ์ ,เกาะนก, เกาะมะปริง เกาะหวาย
8,500.-
10,000.-
12,000.-
22,000.-
25,000.-
2.
เกาะหยวก (ครึ่งวัน)
3,500.-
4,500.-
5,000.-
8,000.-
9,000.-
3.
เกาะหยวก,เกาะมันนอก, เกาะปลี,เกาะร่ม (ครึ่งวัน)
4,000.-
5,000.-
5,500.-
8,500.-
9,000.-
4.
เกาะหวาย,เกาะเหลายา,เกาะคุ้ม
7,000.-
9,000.-
10,000.-
18,000.-
22,000.-
5.
เกาะขาม เกาะหมาก
8,500.-
10,000.-
12,000.-
22,000.-
25,000.-
6.
เกาะกูด, เกาะหมาก, เกาะขาม, เกาะหวาย
12,000.-
14,000.-
16,000.-
25,000.-
28,000.-
7.
รอบเกาะช้าง
8,500.-
10,000.-
12,000.-
22,000.-
25,000.-
8.
เกาะหวาย, เกาะเหลายา, เกาะหมาก, เกาะกระดาด, เกาะช้าง (ดูลิง)
8,500.-
10,000.-
12,000.-
22,000.-
25,000.-
9.
เกาะช้าง-ท่าเรือ, อ่าวธรรมชาติ
8,000.-
10,000.-
12,000.-
14,000.-
15,000.-


หมายเหตุ
1.) บริการพร้อมอาหารมื้อเที่ยง น้ำดื่ม ผลไม้ตามฤดูกาล เสื้อชูชีพ ท่อหายใจ หน้ากากดำน้ำ และรถรับส่งโรงแรม- รีสอร์ท
2.) ค่าบริการเช่าเหมาเรือเร็ว ไม่รวมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท


สนใจติดต่อ
ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
โทร. 0655659106, 0815787513


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com