อัตราค่าเช่าเหมารถ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้นทางเกาะช้าง
(เดินทางเที่ยวเดียว)
VIOS
นั่งไม่เกิน 3 คน
FORTUNER
นั่งไม่เกิน 7 คน
รถตู้หลังคาสูง
นั่งไม่เกิน 10 คน
เกาะช้าง - สนามบินตราด
1,600.-
1,800.-
1,800.-
เกาะช้าง - หาดเล็ก
1,800.-
2,000.-
2,000.-
เกาะช้าง - อรัญประเทศ
3,300.-
3,500.-
3,500.-
เกาะช้าง - บ้านเพ
2,300.-
2,500.-
2,500.-
เกาะช้าง - พัทยา
3,300.-
3,500.-
3,500.-
เกาะช้าง - สนามบินสุวรรณภูมิ
4,300.-
4,500.-
4,500.-
เกาะช้าง - กรุงเทพฯ
4,800.-
5,000.-
5,000.-
 

หมายเหตุ
1.) ราคาเช่าเหมารถนี้ ไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่
2.) ราคาเช่าเหมารถนี้ รับเฉพาะพื้นที่หาดทรายขาว หาดคลองพร้าวและหาดไก่แบ้เท่านั้น
     หากต้องรับจากพื้นที่หาดท่าน้ำ อ่าวใบลานและหมู่บ้านบางเบ้า คิดเพิ่มคันละ 500 บาท
3.) ชำระเงินจอง 50 % ส่วนที่เหลือชำระวันที่ท่านใช้บริการ (ดูการชำระเงิน)Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com