วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงิน หลังจากรายการของท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่และได้รับรหัสการจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังนี้

ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
บัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตราด เลขที่บัญชี 336-0-56597-6

ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง
บัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สมุทรปราการ เลขที่บัญชี 155-7-48753-3

ชำระเงิน


จองทางโทรศัพท์
จองทางโทรสาร/อีเมล์
จองทางเว็บไซต์ www.trattravel-guide.com
จองด้วยตนเอง
จองผ่านตัวแทนจำหน่าย

คำเตือน... หลังการชำระเงิน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ "ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง" ทราบด้วยค่ะ
โทร.081-5787513   E-mail : trekkers@trattravel-guide.com


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com