3.) จองทางเว็บไซต์ www.trattravel-guide.com

- คลิก "จองห้องพัก" หากท่านต้องการจองห้องพัก จากหน้าโปรแกรมสถานที่พักที่ท่านเลือก ระบบจะโอนไปยังหน้าจองห้องพัก
- คลิก "จองทัวร์" หากท่านต้องการจองทัวร์ จากหน้าโปรแกรมที่ท่านเลือก ระบบจะโอนไปยังหน้าจองโปรแกรมทัวร์
- กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และคลิก "ส่งข้อความ"
- หลังจากตรวจเช็ครายการจองของท่านเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการจองห้องพัก(พร้อมรับส่วนลดพิเศษ)-โปรแกรมทัวร์และแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระให้ท่านทราบ
- ชำระเงินล่วงหน้า 50 % ตามรายการที่ท่านเลือก ( อีก 50 % ชำระในวันที่ท่านใช้บริการ )
- แจ้งการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ทราบ
- เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารยืนยัน พร้อมเอกสารประกอบการจองห้องพัก-การท่องเที่ยว ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
- ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันในวันที่ท่านใช้บริการ

จองห้องพัก
จองทัวร์
จองเช่าเหมาเรือเร็ว/เรือคายัค/เรือไม้
จองซื้อตั๋วโดยสารรถตู้
จองเช่ารถเหมาคัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง


จองทางโทรศัพท์
จองทางโทรสาร/อีเมล์
จองด้วยตนเอง
จองผ่านตัวแทนจำหน่าย
วิธีการชำระเงิน

คำเตือน... หลังการชำระเงิน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ "ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง" ทราบด้วยค่ะ
โทร.081-5787513   E-mail : trekkers@trattravel-guide.com


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com