2.) จองทางโทรสาร/อีเมล์

- "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" จากหน้าโปรแกรมที่ท่านเลือก
- กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
- ส่งรายละเอียดมายังศูนย์บริการลูกค้า "ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง"
อีเมล์ trekkers@trattravel-guide.com
- หลังจากตรวจเช็ครายการจองของท่านเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการจองห้องพัก(พร้อมรับส่วนลดพิเศษ)-โปรแกรมทัวร์และแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระให้ท่านทราบ
- ชำระเงินล่วงหน้า 50 % ตามรายการที่ท่านเลือก ( อีก 50 % ชำระในวันที่ท่านใช้บริการ )
- แจ้งการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ทราบ
- เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารยืนยัน พร้อมเอกสารประกอบการจองห้องพัก-การท่องเที่ยว ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
- ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันในวันที่ท่านใช้บริการ

จองห้องพัก
จองทัวร์
จองเช่าเหมาเรือเร็ว/เรือคายัค/เรือไม้
จองซื้อตั๋วโดยสารรถตู้
จองเช่ารถเหมาคัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง


จองทางโทรศัพท์
จองทางเว็บไซต์ www.trattravel-guide.com
จองด้วยตนเอง
จองผ่านตัวแทนจำหน่าย
วิธีการชำระเงิน

คำเตือน... หลังการชำระเงิน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ "ชมรมคนเดินป่าเกาะช้าง" ทราบด้วยค่ะ
โทร.081-5787513   E-mail : trekkers@trattravel-guide.com


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com