โปรแกรมทัวร์ผจญภัย/เชิงอนุรักษ์

เดินป่า สลักเพชร-เขาแหลม (รหัสโปรแกรม TK.701)
           “เขาแหลม” คือจุดชมวิวเหนือขุนเขาซับซ้อน ที่มุมหนึ่งเด่นตาไปด้วยภูมิทัศน์ของเทือก “เขาสลักเพชร” ที่สูงตระหง่าน อีกมุมหนึ่งก็ดูลิบลิ่วไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ มีผืนน้ำทะเลกว้างไกลเป็นฉากหลังที่งดงาม เส้นทางเดินป่าสลักเพชร-เขาแหลม จึงเป็นเส้นทางเดินป่าที่สมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าดิบชื้น (Tropical Forest) มีระดับความสูงที่ท้าทาย จนได้รับความนิยมจากนักท่องธรรมชาติมากที่สุด
รายละเอียด...
เดินป่า น้ำตกคลองหนึ่ง-น้ำตกคีรีเพชร (รหัสโปรแกรม TK.702)
           เส้นทางเดินป่าเส้นนี้ คาดผ่าน “น้ำตกคลองหนึ่ง”และ “น้ำตกคีรีเพชร” มีระดับความสูงไม่มากนัก แต่ก็มี ภูมิทัศน์ของผืนป่าดิบชื้น(Tropical Forest) ที่สมบูรณ์และงดงาม โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว จะ ตระการตาไปด้วยธารน้ำตกที่ไหลลงสู่หุบแอ่งเบื้องล่าง กระแทกตีฟองคำรามไม่ขาดเสียง บางครั้งอาจพบ เห็นหมูป่าและลิงเสนฝูงใหญ่ ที่อาศัยอยู่ชุกชุมในระหว่างเส้นทางเดิน
รายละเอียด...

Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com