สีละมัน 200 ปี

      สีละมันหรือที่บางคนเรียกว่า “ลิ้นจี่เกาะช้าง” เป็นลิ้นจี่พันธุ์หนึ่งที่เป็นไม้ยืนต้น ลักษณะของต้นตรง แผ่กิ่งก้านออกเป็นพุ่มใหญ่ ใบแข็งชุ่มมัน ยาว 5-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอกเป็นช่อสีขาว ออกผลเป็นพวงคล้ายลิ้นจี่ แต่มีขนาดเล็กและหนามสั้นกว่า

      ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกเต็มที่ผลมีสีแดงคล้ำ มีเนื้อน้อยกว่าลิ้นจี่ มีน้ำหล่อเลี้ยงมาก มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน สิ่งที่แปลกไปจากผลไม้ชนิดอื่นๆ คือ สีละมันจะออกดอกออกผลในปีที่อากาศค่อนข้างเย็นและออกดอกเพียงด้านใดด้านหนึ่งของทรงพุ่ม

      สีละมันเป็นไม้พื้นบ้านที่ปลูกให้ร่มเงามาแต่โบราณ ผลใช้รับประทานกันในครอบครัว เนื้อไม้มีความแข็งแกร่งคงทนและทนแสงแดดได้ดีมาก จึงนิยมนำมาทำกงเรือ กระดูกงูเรือ หัวหมูคันไถและบันไดบ้าน ฯลฯ

      ปัจจุบันสีละมันกลายเป็นไม้ที่หายาก เนื่องจากไม้ชนิดนี้ทรงพุ่มใหญ่ เปลืองพื้นที่ปลูกและไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจ ผู้คนทั่วไปจึงหันไปปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น ชาวเกาะช้างหลายคนเล่าให้ฟังว่า นอกจากสีละมันที่ยืนต้น โดดเด่นอยู่ภายในวัดคลองนนทรี บนภูเขาของเกาะช้างยังมีสีละมันขึ้นอยู่เป็นดงใหญ่


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com