ปลาย่ำสวาท เมนูซีฟู้ดยอดนิยมบนเกาะช้าง

      “ปลาย่ำสวาท”ที่ขึ้นโต๊ะตามร้านอาหารซีฟู้ดบนเกาะช้าง เป็นชื่อเรียกหนึ่งของ “ปลากะรังแดงจุดฟ้า” ซึ่งบางพื้นที่เรียก “ปลากุลสลาด”หรือ “ปลาอุณรุต”

      ปลาย่ำสวาทที่มีชื่อสามัญว่า Blue Spotted Sea Bass เป็นปลาที่มีลำตัวค่อนข้างยาว แบนข้างเล็กน้อย ปากกว้าง ขากรรไกรบนยื่นยาวเลยหลังตา สีตามลำตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัย ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อน เขียวมะกอกจนถึงสีแดงสด ลำตัวบนมีสีเข้มและส่วนท้องมีสีจางลงมา มีจุดสีฟ้าเล็กๆรูปไข่ ขอบสีดำ กระจายอยู่ทั่วลำตัว ขนาดโดยทั่วไปยาวประมาณ 50-120 เซนติเมตร

      ปลาย่ำสวาทพบอาศัยหาอาหารอยู่ตามกองหินปะการังและแนวปะการังในฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน บนเกาะช้างมีการเลี้ยงปลาชนิดนี้อย่างกว้างขวาง เป็นการเลี้ยงในกระชังแหล่งน้ำใส สะอาด ความเค็มค่อนข้างคงที่และสถานที่สร้างกระชังจะเป็นชายฝั่งทะเลที่กำบังคลื่นลมได้ดี

      กระชังที่เลี้ยงจะมีหลายขนาด ลูกพันธุ์ปลาที่เลี้ยง รวบรวมมาจากธรรมชาติ ด้วยวิธีการวางลอบดัก พันธุ์ปลาที่นำมาเลี้ยงจะมีขนาดตั้งแต่ 100-300 กรัม ใช้เวลาเลี้ยงนานประมาณ 8-12 เดือน อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นปลาเป็ดที่นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น

      ในอนาคตคาดหมายจะให้ปลาย่ำสวาทขึ้นสู่โต๊ะอาหารของร้านซีฟู้ดบนเกาะช้างมากขึ้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้บริโภคอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อย ด้านหนึ่งยังเป็นการสร้างงานอาชีพที่ยั่งยืนให้กับผู้เลี้ยงปลากระชังบนเกาะช้างด้วย

( ข้อมูล : นายจักรพล เสือแก้ว อดีตเกษตรอำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด)


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com