เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
      จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 หรือ 23 มกราคม ของทุกปี ที่บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรฯ อำเภอแหลมงอบ ทั้งนี้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือไทย ที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องแผ่นดินมาตุภูมิ เมื่อครั้งยุทธนาวีที่เกาะช้าง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 จนสามารถขับไล่กองทัพเรือฝรั่งเศสล่าถอยไปได้
      ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือและส่วนราชการต่างๆ มีการแสดงมหรสพตลอดงานงานวันตราดรำลึก
      ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ยกดินแดนจังหวัดตราด รวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขต(เกาะกง)ให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับการยอมถอนทหารฝรั่งเศสออกจากจังหวัดจันทบุรี
      ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2499 ได้ทรงยินยอมยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณให้กับ ฝรั่งเศส เพื่อแลกเอาเมืองตราดและเกาะต่างๆกับเมืองด้านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา ชาวตราดจึงถือเอาวันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็นวันเอกราชของจังหวัดตราด
      เหตุนี้จึงมีการจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคมของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ภายในงานจะริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ตลอดงานงานผลไม้และของดีเมืองตราด
      จัดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร ทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูป มีการประกวดผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะระกำหวานที่เลื่องชื่อ ว่าเป็นระกำที่มีรสชาติหวานหอมเมื่อผลแก่จัด จนเป็นที่นิยมของนักบริโภคระกำหวานทั่วๆไป
       ภายในงานมีการแสดงมหรสพตลอดงาน


Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com